O NÁS

Pivo v Libni

V domě, v těsné blízkosti historické budovy Nad Kolčavkou, kde již úspěšně provozuje svou činnost hudební klub Večerní škola, vzniká pivovar. Snahou jeho akcionářů je přinášet zákazníkům nevšední chuťový zážitek a nabídnout klasická česká řemeslná piva.Vzniku pivovaru napomohla i vysočanská radnice, která si od toho slibuje další zatraktivnění této lokality.První várka pravého řemeslného libeňského piva je plánována na druhou polovinu října. Všichni milovníci klasického českého ležáku se tak do konce tohoto roku dočkají bohaté nabídky nového pivovaru, který opět po 86 letech bude produkovat pravé libeňské pivo… přijďte nás navštívit a již nyní můžete být svědky zrození nové tradice.

Tradice pivovarnictví v Čechách

Počet pivovarů v zemích českých od středověku neustále rostl až do počátku 19. století, kdy v Čechách působilo více než 1000! pivovarů. V 70. letech 19. století došlo ke zrušení tzv. propičního práva, které povolovalo vaření piva pouze šlechtě, církvi a právovárečným měšťanům. Toho velmi rychle využily silné kapitálové společnosti, které začaly ve velkém zakládat moderní pivovary s vysokým výstavem.

 

Pivovar Kolčavka 2014

Cenovou politikou začalo docházet k likvidaci malých pivovarů. Na konci 19. století je jich registrováno jen 700. Období válek s tímto počtem ještě dále razantně zahýbalo – do roku 1939 zaniklo více než 500 pivovarů. Další velkou ránou pivovarům bylo pak znárodnění po roce 1948, kdy byla likvidována řada malých a středních pivovarů po celém území Čech. Rok 1989 přináší oživení zájmu o vaření piva a hlavně v poslední době jsme svědky růstu malých pivovarů a minipivovarů. Obecně lze pivovary rozdělit do dvou skupin podle výstavu - velké pivovary s výstavem více než 200 000 hl piva a pivovary do výstavu 200 000 hl, kam patří i minipivovary.

Pivovarnická historie v Libni

V Libni ve druhé polovině 16. století založil Albrecht z Brukštejna Zámecký pivovar. V roce 1899 jej získal do pronájmu První pražský měšťanský pivovar, aby jej vzápětí uzavřel a v roce 1900 tento pivovar zanikl zcela. Dodnes jsou pod Libeňským zámečkem dochovány původní budovy Zámeckého pivovaru. Dalším libeňským pivovarem byl Knoblochův pivovar založený roku 1874 Albrechtem Goldfingerem, který jej již v roce 1875 prodal firmě Kallberg a synové. V roce 1880 jej koupil Karel Knobloch a vlastnil ho až do své smrti v roce 1888. Během dalších let se majitelé střídali. Významným vlastníkem byla společnost The Bohemian Brewerie Limited, která pivovar významně rozšířila a modernizovala. Záhy se však dostala do finančních potíží a pivovar je prodán společnosti První parostrojní pivovar v Praze VIII. V roce 1928 je vaření piva ukončeno a pivovar zrušen.

pohled na ulici Nad Kolčavkou v roce 1929

Po 86 letech se však situace mění. Libeň bude mít možnost ochutnat opět své vlastní pivo. V ulici Nad Kolčavkou vznikl nový malý pivovar, který si klade nemalé cíle.

Akcionářský pivovar Kolčavka

Akcionářský pivovar Kolčavka plánuje výstav 1320 hl piva ročně a do budoucna až 3000 hl ročně. Pro znalce vaříme pravé České řemeslné pivo Kolčavka. Základní sortiment tvoří řízná jedenáctka a správně hořká dvanáctka doplněná o pšeničné speciály, Czech IPU a další sváteční ležáky. V nově vzniklé pivovarské restauraci vás potěší posezení přímo u měděné pětisetlitrové varny – pro více než 80 návštěvníků, kteří jsou tak svědky vaření piva přímo na „place“

 

30.10.2014 byl slavnostně spuštěn akcionářský pivovar Kolčavka. Aktuální nabídku nalznete zde.